Monday, November 2, 2015

ΕΞΟΔΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ, του Γιάννη Αθανασιάδη.

ΕΞΟΔΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ


γράφει ο Γιάννης Αθανασιάδης

Η παραπληροφόρηση και η συσκότιση γύρω από τα ζητήματα της παραμονής της Ελλάδας η όχι στην ΕΕ και η δήθεν αποβολή μας (Grexit), έχουν δημιουργήσει σε μεγάλο αριθμό των συμπολιτών μας το συναίσθημα του φόβου και της αβεβαιότητας.
Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι σύμφωνα με τις συνθήκες της Ε.Ε.

α). Δεν υπάρχει δυνατότητα αποβολής κράτους μέλους από την Ε.Ε. Τέλος με αυτό!

β). Απεναντίας οποιοδήποτε κράτος μέλος, μπορεί να αποχωρήσει οικειοθελώς χωρίς καμία άλλη υποχρέωση απέναντι στην Ε.Ε. 

Σύμφωνα με τον «Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνθήκη της Λισσαβόνας) http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_el.pdf

τον οποίο έχουν προσυπογράψει όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Η διαδικασία είναι ρητή και ξεκάθαρη, (άρθρο 50 της συνθήκης). *

1. Ένα κράτος αποφασίζει σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες (Π.χ. στην Ελλάδα ...
με απόφαση των 3/5 του κοινοβουλίου **) να αποχωρίσει από την Ε.Ε.

2. Γνωστοποιεί την πρόθεση του στο Ευρωπαϊκό συμβούλιο και ξεκινούν διαπραγματεύσεις.

Δηλ. «μα γιατί φεύγεις εμείς που σε αγαπάμε,… το Ευρωπαϊκό όνειρο… και τι θα κάνεις εκεί έξω μόνος θα σε φάνε οι λύκοι… και …τι μας χρωστάς τι σου χρωστάμε και τα λεφτά και το νόμισμα και ότι άλλο σκαρφιστούν για να το αποτρέψουν». 
Παράλληλα θα διευθετηθούν ζητήματα σχετικά με τις διακρατικές συμφωνίες (οι οποίες δεν θα διέπονται από τους κανόνες της ΕΕ πλέον), κλπ τεχνικού χαρακτήρα ζητήματα, που άπτονται της πολιτικής διπλωματίας .

3. Μετά από δυο έτη και εφ’ όσον δεν τα βρούνε στις διαπραγματεύσεις οι συνθήκες παύουν να ισχύουν για το απερχόμενο κράτος αυτοδίκαια και τελειώνει το παραμύθι. Από την στιγμή που παύουν οι συνθήκες, παύει και οποιαδήποτε άλλη συμβατική υποχρέωση για το πρώην μέλος από και προς την Ε.Ε. ( Ότι πήραμε πήραμε κι ότι δώσαμε δώσαμε.)

Αυτά τα παραθέτω κυρίως για να τελειώνουμε με την τρομοκρατία των ΜΜΕ και τα αυθαίρετα συμπεράσματα των διαφόρων ευρωλάγνων.

Όσο είναι καιρός, πριν η θηλιά μας οδηγήσει στην τελική ασφυξία, υπεύθυνα και συντεταγμένα να βγάλουμε την χώρα μας από το κολαστήριο του ΕυροΝταχάου.
* ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 50
1. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ένωση, σύμφωνα με τους εσωτερικούς συνταγματικούς του κανόνες.
2. Το κράτος μέλος που αποφασίζει να αποχωρήσει γνωστοποιεί την πρόθεσή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υπό το πρίσμα των προσανατολισμών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ένωση προβαίνει σε διαπραγματεύσεις και συνάπτει με το εν λόγω κράτος συμφωνία που καθορίζει τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αποχώρησή του, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο των μελλοντικών του σχέσεων με την Ένωση. Η διαπραγμάτευση της συμφωνίας αυτής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 218, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία συνάπτεται εξ ονόματος της Ένωσης από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
30.3.2010 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/43
Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 43
3. Οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν στο εν λόγω κράτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, δύο έτη μετά τη γνωστοποίηση που μνημονεύεται στην παράγραφο 2, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το εν λόγω κράτος μέλος, αποφασίσει ομόφωνα την παράταση της προθεσμίας αυτής.
4. Για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3, το μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου που αντιπροσωπεύει το αποχωρούν κράτος μέλος δεν συμμετέχει ούτε στις συζητήσεις ούτε στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου που το αφορούν.
Η ειδική πλειοψηφία ορίζεται βάσει του άρθρου 238, παράγραφος 3, στοιχείο β), της Συνθήκης για τηλειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Εάν το κράτος που αποχώρησε από την Ένωση ζητήσει την εκ νέου προσχώρησή του, η αίτηση αυτή υπόκειται στη διαδικασία του άρθρου 49.

**Σύνταγμα της Ελλάδας αρθ. 28 παρ. 2

No comments:

Post a Comment